ที่พัก - โรงแรมเฮือนศิลา รีสอร์ท

 

ที่อยู่

หมู่  4  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ  36250

เบอร์โทรศัพท์

081-7182160,  085-3075675,  080-1647711

E-Mail

nongoilit@gmail.com

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง :