ที่พัก - ไร่สุขสถิตชาเล่ต์

                         

ดำเนินงานโดย บริษัท เทพสถิต ชาเลต์ จำกัด

เลขที่ 320 หมู่ 9 บ.หนองใหญ่ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

โทร. 044-840-453 ,044-875-099 ,089-903-3900 ,081-266-0457 ,081-976-2223

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง :