เที่ยวแบบธรรมชาติ - บึงแวง

การเดินทาง : ใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ (ชัยภูมิ-บัวใหญ่) ถึงบ้านลาดใหญ่ เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๔ ไปอำเภอคอนสวรรค์ รวมระยะทางจากตัวเมือง ๓๘ กิโลเมตร หรือเดินทางไปตามทางหลวง ๒๐๑ (ชัยภูมิ-แก้งคร้อ) ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร และเลี้ยวขวาทางไปอำเภอคอนสวรรค์อีก ๑๔ กิโลเมตร

รายละเอียด : บึงแวง         เป็นบึงน้ำหน้าที่ว่าการอำเภอคอนสวรรค์มีเนื้อที่ประมาณ ๓๕๐ ไร่ มีถนนตัดรอบบึง เป็นพื้นที่ซึ่งประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เนื่องจากในช่วงฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายน-เมษายน จะมีนกเป็ดน้ำอพยพจากที่อื่นมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนนับหมื่นตัว ยามเย็นเวลาโพล้เพล้นกเป็นน้ำจะโผบินขึ้นเป็นฝูง ๆ เต็มท้องฟ้า ตัดกับแสงอาทิตย์อัสดงสวยงามมาก บริเวณรอบบึงมีการสร้างหอสูงสำหรับดูนกอยู่เป็นระยะเหมาะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง :