สินค้าพื้นเมือง - ร้านผ้า เครื่องแต่งกาย ชัยภูมิ
อำเภอ ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อผู้ประกอบการ ประเภทผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ โทรศัพท์
แก้งคร้อ กางเกงชั้นใน กางเกงในสตรี ผ้า เครื่องแต่งกาย 116 ม.4 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 087-2552881
แก้งคร้อ ผ้าโทเรมัดหมี่ วิสาหกิจชุมชนทอผ้ามัดหมี่บ้านหนองรวก ผ้า เครื่องแต่งกาย 78 ม.2 ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 0801648546
แก้งคร้อ เสื้อกล้ามซับในสตรี กลุ่มตัดเย็บชุดชั้นใน ผ้า เครื่องแต่งกาย 125 ม.5 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 0887124914
แก้งคร้อ กระเป๋าถือสตรีจากผ้าทอ กลุ่มทอผ้า ผ้า เครื่องแต่งกาย 148 ม.4 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 0817715197
แก้งคร้อ หมวกไหมพรม กลุ่มทอหมวกไหมพรมบ้านหนองไร่ ผ้า เครื่องแต่งกาย 58 ม.4 ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 0807343538
คอนสวรรค์ ผ้าไหมมัดหมี่ ร้านอุไรวรรณไหมไทย ผ้า เครื่องแต่งกาย 50 ม.11 ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 0815443896
คอนสวรรค์ ผ้าไหมมัดหมี่ เครือข่ายกลุ่มอาชีพตำบลบ้านโสก ผ้า เครื่องแต่งกาย 50 ม.11 ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 0815443896
คอนสวรรค์ ผ้ามัดหมี่โทเร กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโนนแต้ ม.4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 95 ม.4 ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 0816000726
คอนสวรรค์ ผ้ามัดหมี่โทเร กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านโนนแต้ ผ้า เครื่องแต่งกาย 2 ม.9 ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 0860838609
คอนสวรรค์ ผ้ามัดหมี่ใบประดิษฐ์ กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองบัวเพวัง ผ้า เครื่องแต่งกาย 27 ม.4 ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 0810654601
คอนสวรรค์ ผ้ามัดหมี่ใยประดิษฐ์ กลุ่มสตรีทอผ้ามัดหมี่บ้านหนองบัวเพวัง ผ้า เครื่องแต่งกาย 30 ม.4 ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 0818769791
คอนสวรรค์ ผ้ามัดหมี่ไหมประดิษฐ์ กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหัวหนอง ผ้า เครื่องแต่งกาย 42 ม.5 ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 0810624277
คอนสวรรค์ ผ้าไหมมัดหมี่ไหมแท้ นางบังอร  สิงห์คำ ผ้า เครื่องแต่งกาย 142 ม.4 ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 0899473229
คอนสวรรค์ ผ้ามัดหมี่โทเร กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านโนนแต้ ม.4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 185 ม.4 ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 0847111643
จัตุรัส ผ้าไหมมัดหมี่ กลุ่มเครือข่ายทอผ้าตำบลส้มป่อย ผ้า เครื่องแต่งกาย 205 ม.12 ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 087-2539416
จัตุรัส ผ้าไหมมัดหมี่ กลุ่่มเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ผ้า เครื่องแต่งกาย 109 ม.1 ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 0847174421
จัตุรัส ชุดบุรุษ กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านละหาน ผ้า เครื่องแต่งกาย 12/1 ม.1 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 044-840621
จัตุรัส กระเป๋าหนัง PVC กลุ่มอาชีพตัดเย็บกระเป๋า ผ้า เครื่องแต่งกาย 119 ม.12 ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 080-4876148
เนินสง่า ผ้ามัดหมี่โทเร กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหัวหนอง ผ้า เครื่องแต่งกาย 320 ม.9 ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 0862468329
บ้านเขว้า ผ้าทอมือลายขัดพื้นฐาน อำพร มาสิงห์ ผ้า เครื่องแต่งกาย 86 ม.16 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 0845761021
บ้านเขว้า ผ้าทอลายขัดพื้นฐาน ร้านผ้าไหมไทยพรทิพย์ ผ้า เครื่องแต่งกาย 24/2 ม.1 ถนนเทพนิมิตร ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 0898651060
บ้านเขว้า ผ้าพันคอไหมเพ้นท์ลาย ร้านบ้านเขว้าไหมไทย(นิตยา  โงกสูงเนิน) ผ้า เครื่องแต่งกาย 40 ม.9 ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 0815492045
บ้านเขว้า ผ้ามัดหมี่ วิไล ไหมไทย ผ้า เครื่องแต่งกาย 45 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 0872626997
บ้านเขว้า ผ้าไหมมัดหมี่ สุรีรัตน์ ไหมไทย ผ้า เครื่องแต่งกาย 70 ม.5 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 0894246101
บ้านเขว้า ผ้าไหมมัดหมี่ ร้านอมรชัยผ้าไหม ผ้า เครื่องแต่งกาย 675 ม.13 ถนนเทพนิมิตร ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 0817908570
บ้านเขว้า ผ้าไหมมัดหมี่ สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้าจำกัด โค-ออป ช๊อป ผ้า เครื่องแต่งกาย 123 ม.22 ถนนชัยภูมิ-นครสวรรค์ ต.ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 044839481
บ้านเขว้า ผ้าไหมมัดหมี่ กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเขว้าพลังใหม่ ผ้า เครื่องแต่งกาย 99 ม.14 ถนนบูรพาชัย ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 044839134
บ้านเขว้า ผ้าไหมมัดหมี่ อินท์ชลิตา วัชรีจิระโชติ/งามไหมไทย ผ้า เครื่องแต่งกาย 99 ม.2 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 0874424222
บ้านเขว้า ผ้าไหมมัดหมี่ ป้องไหมไทย ผ้า เครื่องแต่งกาย 223 ม.2 ถนนบูรพาชัย ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 044839169
บ้านเขว้า ผ้าไหมมัดหมี่ หนูทิพย์ สอนพรมราช ผ้า เครื่องแต่งกาย 56/3 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 0872500441
บ้านเขว้า ผ้าไหมมัดหมี่ กลุ่มแม่บ้านอุตสาหกรรมผ้าไหมบาติกบ้านเขว้า ผ้า เครื่องแต่งกาย 248/3 ม.12 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 0817250703
บ้านเขว้า ผ้าไหมมัดหมี่ วิสาหกิจชุมชนสตรีทอผ้าไหมอุคมพร ผ้า เครื่องแต่งกาย 868 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 0897970286
บ้านเขว้า ผ้าไหมมัดหมี่ กลุ่มผ้าไหมบ้านเขว้า หมู่1 ผ้า เครื่องแต่งกาย 24/5 ม.1 ถนนเทพนิมิตร ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 0814703738
บ้านเขว้า ผ้าไหมมัดหมี่ สุนิสารณ์ ท่นด้วง ผ้า เครื่องแต่งกาย 334/2 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 0831004085
บ้านเขว้า ผ้าทอมือลายขัด นางสุพรรณ  แจ้งเขว้า ผ้า เครื่องแต่งกาย 8 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 044839706
บ้านเขว้า ผ้าทอมือลายขัด นวิญญา  พลรัตน์ ผ้า เครื่องแต่งกาย 18/2 ม.10 ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 0878022189
บ้านเขว้า ผ้าทอมือลายขัดพื้นฐาน กองเพชรไหมไทย ผ้า เครื่องแต่งกาย 763 ม.2 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 044839273
บ้านเขว้า ผ้าทอลายขัดพื้นฐาน นางสาคร  จินชัย ผ้า เครื่องแต่งกาย 689 ม.11 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 085-2013706
บ้านเขว้า ผ้าไหมทอมือลายขัด พรรณีไหมไทย ผ้า เครื่องแต่งกาย 13/2 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 0815168656
บ้านเขว้า ผ้าไหมพื้นเรียบ 2 เส้น นางมุกริน โทขันธ์ (ร้านอัมพรไหมไทย ผ้า เครื่องแต่งกาย 345 ม.1 ถนนบูรพาชัย ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 0812188378
บ้านเขว้า ผ้าไหมมัดหมี่ นายไพบูลย์  นาราช ผ้า เครื่องแต่งกาย 852 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 0821381100
บ้านเขว้า ผ้าไหมมัดหมี่ กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านเขว้า ม.1 ผ้า เครื่องแต่งกาย 23 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 081-7254196
บ้านเขว้า ผ้าไหมมัดหมี่ นางเกศินี กิติวงศ์ ผ้า เครื่องแต่งกาย 74/1 ม.1 ถนนเทพนิมิต ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 0819997938
บ้านเขว้า ผ้าไหมมัดหมี่ นางสาวสายสุนีย์  พิพัฒนชัยภูมิ ผ้า เครื่องแต่งกาย 93 ม.6 ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 0811752830
บ้านเขว้า ผ้าไหมมัดหมี่ สมพานไหมไทย ผ้า เครื่องแต่งกาย 691/1 ม.1 ถนนเทพนิมิตร ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 0897221289
บ้านเขว้า ผ้าไหมมัดหมี่ กลุ่มศิลปการเพ้นท์และไหมมัดหมี่ ผ้า เครื่องแต่งกาย 753 ม.2 ถนนบูรพาชัย ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 0854694448
บ้านเขว้า ผ้าไหมมัดหมี่ กลุ่มผลิตและจำหน่ายผ้าไหมผ้าฝ้าย ผ้า เครื่องแต่งกาย 40 ม.9 ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 0815492045
บ้านเขว้า ผ้าไหมมัดหมี่ สืบสานไหมไทย ผ้า เครื่องแต่งกาย 230 ม.12 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 0819976028
บ้านเขว้า ผ้าไหมมัดหมี่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขว้าพัฒนา 1 ผ้า เครื่องแต่งกาย 56 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 0840376751
บ้านเขว้า ผ้าไหมมัดหมี่ ปราณีไหมไทย ผ้า เครื่องแต่งกาย 851 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 044891282
บ้านเขว้า ผ้าไหมมัดหมี่ กลุ่มทอผ้าไหมคุ้มหนองอ้ม ผ้า เครื่องแต่งกาย 54/1 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 0834686248
บ้านเขว้า ผ้าไหมมัดหมี่ นันทวรรณไหมไทย ผ้า เครื่องแต่งกาย 855 ม.13 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 0890902247
บ้านเขว้า ผ้าไหมมัดหมี่ กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านยางนาดี ผ้า เครื่องแต่งกาย 41 ม.10 ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 0868291957
บ้านเขว้า ผ้าไหมมัดหมี่ วิไลวรรณ ไหมไทย ผ้า เครื่องแต่งกาย 312 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 0895109147
บ้านเขว้า ผ้าไหมมัดหมี่ กลุ่มหัตถกรรมบ้านม่วง ผ้า เครื่องแต่งกาย 59 ม.11 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 0903733058
บ้านเขว้า ผ้าไหมมัดหมี่ นางนงค์เยาว์  ชำนาญ ผ้า เครื่องแต่งกาย 283/2 ม.13 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 044-891290
บ้านเขว้า ผ้าไหมมัดหมี่ นางหนูกอง แก้วแกมทอง ผ้า เครื่องแต่งกาย 56/2 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 0815481260
บ้านเขว้า ผ้าไหมมัดหมี่สีธรรมชาติ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหลุบโพธิ์เพชร ผ้า เครื่องแต่งกาย 31/1 ม.17 ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 0862554483
บ้านเขว้า ผ้าไหมมัดหมี่สีธรรมชาติ กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเขว้าวัฒนา ผ้า เครื่องแต่งกาย 30/2 ม.1 ถนนสมคิดพัฒนา ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 0815930782
บ้านเขว้า ผ้าไหมหางกระรอก วิสาหกิจชุมชนบ้านเขว้าร่มโพธิ์ชัย ผ้า เครื่องแต่งกาย 24/5 ม.1 ถนนเทพนิมิตร ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 044-239192
บ้านเขว้า ผ้าไหมมัดหมี่สีธรรมชาติ สุภาพร  วิชัยโย ผ้า เครื่องแต่งกาย 832 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 0818784996
บ้านเขว้า ผ้าไหมมัดหมี่คั่นขอนารี กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าไหมคุ้มบ้านม่วง ผ้า เครื่องแต่งกาย 467 ม.11 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 0817185504
บ้านเขว้า ผ้าไหมมัดหมี่ ดอกไม้ เหล่าขยัน ผ้า เครื่องแต่งกาย 841 ม.12 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 0815798871
บ้านเขว้า เสื้อผ้าไหมสำเร็จรูป กันทิมา ผ้าไทย ผ้า เครื่องแต่งกาย 225 ม.2 ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 085-8079589
บ้านเขว้า กระเป๋าผ้าไหม สมัย โภชนะ ผ้า เครื่องแต่งกาย 385 ม.14 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 0898446003
บ้านเขว้า หมวกผ้าไหม กลุ่มเย็บหมวกผ้าไหมจากเศษผ้าไหม ผ้า เครื่องแต่งกาย 51 ม.1 ถนนชัยภูมิ-นครสวรรค์ ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 0872255845
บ้านเขว้า ผ้าไหมเขียนลาย วิสาหกิจชุมชนผ้าไหมใบไม้ประดิษฐ์บ้านเขว้า ผ้า เครื่องแต่งกาย 789 ม.1 ถนนบูรพาชัย ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 0862510248
บ้านเขว้า เสื้อผ้าไหมสำเร็จรูป วิสาหกิจชุมชนสร้างอาชีพ ม.14 ผ้า เครื่องแต่งกาย 719 ม.14 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 044-891360
บ้านเขว้า ผ้าไหมพื้น หนูพิณ โถชัย ผ้า เครื่องแต่งกาย 25 ม.11 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 0866535295
บ้านเขว้า ผ้าไหมพื้น ขนิษฐา ภูมิสถาน ผ้า เครื่องแต่งกาย 223 ม.2 ถนนบูรพาชัย ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 0849760077
บ้านเขว้า ผ้าไหมมัดหมี่ กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเขว้าวัฒนา2 ผ้า เครื่องแต่งกาย 16/1 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 044839100
บ้านเขว้า ผ้าไหมมัดหมี่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ผ้าไหมมัดหมี่บ้านเขว้า ผ้า เครื่องแต่งกาย 144 ม.1 ถนนคุ้มกลาง ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

0877822051

0819678208

บ้านเขว้า ผ้าไหมมัดหมี่ กลุ่มสตรีสหกรณ์ผ้าทอมือ ผ้า เครื่องแต่งกาย 155/7 ม.1 ถนนเทพนิมิต ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 0817185484
บ้านเขว้า ผ้าไหมมัดหมี่ 2 ตะกรอ เข็มทราย น้อยโพนทอง ผ้า เครื่องแต่งกาย 196 ม.2 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 0821567135
บ้านเขว้า ผ้าไหมมัดหมี่ สมปรุง  กุมภาว์ ผ้า เครื่องแต่งกาย 270/2 ม.14 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 0850977303
บ้านเขว้า ผ้าไหมพื้นทอมือลายขัด นพภร ไหมไทย ผ้า เครื่องแต่งกาย 761/1 ม.1 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์ ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 044839948
บ้านเขว้า ผ้ามัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ นายสมบัติ  แสงตะการ ผ้า เครื่องแต่งกาย 382 ม.14 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 0846030346
บ้านเขว้า ผ้ามัดหมี่ ร้านณัฐผ้าไหมไทย ผ้า เครื่องแต่งกาย 209/1 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 044839618
บ้านเขว้า ผ้าไหมมัดหมี่ กลุ่มทอผ้าไหมพัฒนาการเกษตร ผ้า เครื่องแต่งกาย 22/1 ม.6 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 0879825845
บ้านเขว้า ผ้าไหมมัดหมี่ 2 ตะกรอ สมร ชัยสร ผ้า เครื่องแต่งกาย 542/2 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 0821583479
บ้านเขว้า เสื้อผ้าสำเร็จรูป ฝนลดาไหมไทย ผ้า เครื่องแต่งกาย 213 ม.2 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 0817606007
บ้านเขว้า ผ้าไหมมัดหมี่ เฟื่องรัตน์ วัชรีจิระโชติ/อรวรรณผ้าไหม ผ้า เครื่องแต่งกาย 330/1 ม.14 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 0894816284
ภูเขียว ผ้าขิด นายจิระพงษ์  แจ้งทอง ผ้า เครื่องแต่งกาย 81 ม.8 ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 085-2098812
ภูเขียว ผ้าขิด นางสุกัญญา  ขวัญครอง ผ้า เครื่องแต่งกาย 504 ม.5 ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 081-0733258
ภูเขียว ผ้าขิต กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านประชาสามัคคี ผ้า เครื่องแต่งกาย 128 ม.8 ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 089-5854802
ภูเขียว ผ้าขิต กลุ่มสตรีสหรณ์บ้านโนนทัน ผ้า เครื่องแต่งกาย 72 ม.11 ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 081-0733258
ภูเขียว ผ้าไหมมัดหมี่ นางนวลจันทร์  ทองอินทร์ ผ้า เครื่องแต่งกาย 244 ม.1 ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 044861273
ภูเขียว ผ้าขิด นางสาวรจจิเรศ  โขนภูเขียว ผ้า เครื่องแต่งกาย 268/2 ม.11 ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 081-0733258
ภูเขียว ผ้าขิด นายลือชัย  จิตรโคตร ผ้า เครื่องแต่งกาย 72 ม.11 ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 081-0733258
ภูเขียว ผ้าขิด ร้านวันไหมไทย ผ้า เครื่องแต่งกาย 483 ม.18 ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 081-3219117
ภูเขียว ผ้าขิดดอกมะลิ ระเบียบผ้าไทย ผ้า เครื่องแต่งกาย 730 ม.5 ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 080-4869558
ภูเขียว ผ้ามัดหมี่โทเร นางโรมมณี  ประเสริฐนู ผ้า เครื่องแต่งกาย 332 ม.18 ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ  
ภูเขียว ผ้าลายขิด ระเบียบผ้าไทย สาขา 2 ผ้า เครื่องแต่งกาย 14 ม.5 ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 085-0261232
ภูเขียว ผ้าลายขิดขอดาว กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผ้า เครื่องแต่งกาย 20 ม.10 ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 085-6367899
ภูเขียว ผ้าไหมพื้นเรียบ นายสุวัน  สาทแก้ว ผ้า เครื่องแต่งกาย 483 ม.18 ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 089-2754115
ภูเขียว ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองดินดำ ผ้า เครื่องแต่งกาย 483 ม.18 ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 081-3219117
ภูเขียว รัดเกล้า กลุ่มผลิตเครื่องประดับชุดละคร ผ้า เครื่องแต่งกาย 120/1 ม.7 ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 08-13929811
ภูเขียว หมวกไหมพรม กลุ่มทอหมวกไหมพรม ผ้า เครื่องแต่งกาย 152 ม.12 ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ  
เมืองชัยภูมิ ผ้าไหม กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้่านนาเสียว ผ้า เครื่องแต่งกาย 263 ม.1 ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 044884068
เมืองชัยภูมิ กำไลข้อมือลายไทย กลุ่มอาชีพเจียระไนพลอยและหินสีุชุมชนใหม่พัฒนา ผ้า เครื่องแต่งกาย 290/7 ม.15 ถนนนิเวศรัตน์ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

044812054

0867618915

เมืองชัยภูมิ จี้สะเก็ดดาว นายนเรศ อิทธิกุล ผ้า เครื่องแต่งกาย 52/7 ม.4 ซอยสหกรณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 0897189265
เมืองชัยภูมิ ผ้าไหมชุด กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านเสี้ยวน้อย ผ้า เครื่องแต่งกาย 6/1 ม.1 ถนนบ้านเสี้ยวน้อย ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 0892535284
เมืองชัยภูมิ ผ้าไหมมัดหมี่ กลุ่มอาชีพทอผ้าไหม ผ้า เครื่องแต่งกาย 19 ม.3 ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 081-5932914
เมืองชัยภูมิ ผ้าไหมมัดหมี่ วิสาหกิจชุมชนนาวังผ้าบาติก ผ้า เครื่องแต่งกาย 362 ม.2 ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 084-3038413
เมืองชัยภูมิ ผ้าไหมมัดหมี่ วิสาหกิจชุมชนวังตาดฟ้า ผ้า เครื่องแต่งกาย 78 ม.2 ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 083-3799543
เมืองชัยภูมิ ผ้าไหมมัดหมี่ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาไก่เซา ผ้า เครื่องแต่งกาย 79 ม.6 ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 080-0031653
หนองบัวแดง ผ้าเกล็ดเต่า กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านไทยเจริญ ผ้า เครื่องแต่งกาย 189 ม.13 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 0856138077
หนองบัวแดง ผ้าขาวม้า กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ บ้านโนนสวนปอ ผ้า เครื่องแต่งกาย 222 ม.9 ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 0862591840
หนองบัวแดง ผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ นางวงศ์ศิลป์    บุราณ ผ้า เครื่องแต่งกาย 80 ม.13 ถนนชัยภูมิ-หนองบัวแดง ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 0898407242
หนองบัวแดง ผ้าพันคอ กลุ่มหัตถกรรมไทยเจริญ ผ้า เครื่องแต่งกาย 160/7 ม.13 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 0831284863
หนองบัวแดง ผ้ามัดหมี่ กลุ่มทอผ้ามัดหมี่โทเร  หมู่ 9 ผ้า เครื่องแต่งกาย 79 ม.9 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 0899650289
หนองบัวแดง ผ้าไหมมัดหมี่ กลุ่มทอผ้าไหมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพทุ่งกะมัง บ้านหนองหอย ผ้า เครื่องแต่งกาย 136 ม.4 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 0818766926
หนองบัวแดง ผ้าไหมมัดหมี่ กลุ่มหัตถกรรมทอผ้าบ้านโนนดู่ ผ้า เครื่องแต่งกาย 119 ม.4 ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 0819641009
หนองบัวแดง ผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง ผ้า เครื่องแต่งกาย 75 ม.13 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 0817257727
หนองบัวแดง กระเป๋าผ้าฝ้ายสตรี นางรัชนี   เค้าโนนกอก ผ้า เครื่องแต่งกาย 75 ม.13 ถนนหนองบัวแดง-ชัยภูมิ ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 044-872456
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง :