อาหาร - รวมสินค้าของใช้ ชัยภูมิ
อำเภอ ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อผู้ประกอบการ ประเภทผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ โทรศัพท์
เกษตรสมบูรณ์ ดอกกล้วยไม้ช้างเผือก กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ ของใช้ 139 ม.15 ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 087-8801944
เกษตรสมบูรณ์ เหยื่อตกปลา ศิลปประดิษฐ์ ของใช้ 93 ม.8 ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 0862465529
แก้งคร้อ ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย ของใช้ 14 ม.12 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 0813900645
คอนสวรรค์ กระติ๊บข้าว กระติ๊บข้าว ของใช้ 129 ม.8 ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 044130025
คอนสวรรค์ เสื่อกก กลุ่มทอเสื่อกก หมู่ที่ 1 ของใช้ 140 ม.1 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 044867587
คอนสาร ดอกกระเจียวประดิษฐ์จากผ้า กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าบ้านหัวนาม่วง ของใช้ 1 ม.3 ถนนเทศบาล16 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 084-9526324
คอนสาร พวงกุญแจรูปช้างเย็บมือ กลุ่มผลิตภัณฑ์เส้นใยพืชและหนังโนนเจริญ ของใช้ 179 ม.10 ต.โนนคูณ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 0823122791
คอนสาร ไม้กวาดดอกหญ้า กลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้าบ้านม่วง ของใช้ 10 ม.4 ต.ดงบัง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 0815928356
คอนสาร ไม้กวาดทางมะพร้าว กลุ่มไม้กวาดทางมะพร้าวบ้านม่วง ของใช้ 88 ม.4 ต.ดงบัง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 0828590016
จัตุรัส เสื่อกก กลุ่มทอเสื่อกก ของใช้ 46 ม.13 ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 085-5209959
จัตุรัส สิ่งประดิษฐ์จากไม้ กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์รากไม้ประดิษฐ์ ของใช้ 83 ม.8 ต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 087-8098230
จัตุรัส ผ้าเช็ดมือจากเสื่อกก กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโคกแพงพวย ของใช้ 64 ม.8 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 044-800621
เทพสถิต ศิลป์ประดิษฐ์ไม้มงคล ศิลป์ประดิษฐ์บ้านไร่  /นายสรุป  ทานสละ ของใช้ 96 ม.9 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 088-3587659
เทพสถิต ดอกไม้ทำจากดินญี่ปุ่น กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์นายางกลัก ของใช้ 626/1 ม.1 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 0851155173
เทพสถิต ดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มศิลปะประดิษฐ์บ้านโคกรัง ของใช้ 188 ม.5 ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 0848316471
เทพสถิต ดอกกระเจียวผ้าไหม กลุ่มโครงการตามตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มผ้าไหม-บาติก ของใช้ 197 ม.7 ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 0844984891
เทพสถิต ตะกร้าโครงเหล็กเชือกมัดฟาง กลุ่มจักรสานตะกร้าโครงเหล็กเชือกมัดฟาง ของใช้ 135 ม.6 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 0899927691
เทพสถิต ดอกกระเจียวจากผ้าไหม กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า ของใช้ 209 ม.7 ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 0810126033
เทพสถิต ตะกร้าโครงเหล็กเชือกมัดฟาง กลุ่มตะกร้าโครงเหล็กเชือกมัดฟาง ของใช้ 683 ม.1 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 0812666149, 044874026
เทพสถิต ดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าไหม กลุ่มเเม่บ้านโนนเจริญ ของใช้ 92 ม.14 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 0801609819
เทพสถิต ไม้กวาดแฟนตาซี กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า8 ของใช้ 183 ม.9 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 0818776837
เทพสถิต ดอกกระเจียวประดิษฐิ์ กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านคลองสระแก้ว ของใช้ 85 ม.17 ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 0810761090
เทพสถิต ออมกะลามะพร้าว กลุ่มไอเดียศิลป์ ของใช้ 158 ม.17 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 085-2791588
เทพสถิต ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าต่วน กลุ่มโนนสนสิ่งประดิษฐ์ ของใช้ 9 ม.22 ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 0878702130
เทพสถิต ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า หัตถกรรมสิ่งประดิษฐ์บ้านโคกรัง ของใช้ 534 ม.5 ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 0821412787
เทพสถิต ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า ดวงพรสิ่งประดิษฐ์ ของใช้ 24 ม.22 ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 0856372925
เทพสถิต ดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านโคกรัง ของใช้ 314 ม.5 ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 0870024616
เทพสถิต ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า กลุ่มหัตถกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของใช้ 387 ม.5 ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 0810694828
เทพสถิต ดอกกระเจียวประดิษฐิ์ กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านโนนสนธิ์ ของใช้ 59 ม.22 ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 0862599635
เทพสถิต ต้นขนุนทำจากดินไทย ดอกไม้ประดิษฐ์บ้านวังอ้ายโพธิ์ ของใช้ 211 ม.4 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 0898651004
เทพสถิต กระเช้าดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านหนองใหญ่ ของใช้ 280 ม.9 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 0884067478
เทพสถิต ดอกไม้ประดิษฐ์  ทำจากแป้งข้าวเหนียว กลุ่มสตรีประดิษฐ์โคกรัง ของใช้ 557 ม.5 ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 081191957
เนินสง่า เสื่อกกสามพับ วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากสื่อกก ของใช้ 10/2 ม.15 ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ  
เนินสง่า เสื่อพับ 3 พับ กลุ่มทอเสื่อกกบ้านบะเสียว ของใช้ 84/1 ม.6 ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 0848259694
บ้านเขว้า เสื้อไหมคลุมทิชชู พนิดา คุ้มเขว้า ของใช้ 699 ม.14 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 0868742522
บ้านเขว้า ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ เกศรินทร์  ประภาวงษ์ ของใช้ 407 ม.14 ถนนบูรพาชัย ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 0831008894, 044839639
บ้านเขว้า โหวด กลุ่มดนตรีพื้นบ้านอีสาน ของใช้ 65 ม.12 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 0810608850
บ้านเขว้า ถุงผ้าเอนกประสงค์ บรรจง สุพรรณพงษ์ ของใช้ 183/1 ม.18 ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 080466397
บ้านแท่น เสื่อพับ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกก ของใช้ 378/1 ม.4 ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 081-9754581
บ้านแท่น เสื่อพับ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกก ของใช้ 57 ม.11 ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 0878067559
บำเหน็จณรงค์ ผ้าห่ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บผ้าห่มหนองโสนพัฒนา ของใช้ 101 ม.15 ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 0849224036
ภักดีชุมพล เตาประหยัดฟืน ประหยัดถ่าน พิศสมัย เตาประหยัดถ่าน ของใช้ 213 ม.8 ถนนชัยภูมินครสวรรค์ ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 0824564074
ภูเขียว ตุ๊กตาช้างทำจากผ้า นางสมหมาย เศรษฐชวาลวงค์ ของใช้ 19/7 ม.1 ถนนภูเขียว-ชุมแพ ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 044-861273
ภูเขียว เสื่อกกพับ กลุ่มทอเสื่อกก ของใช้ 323 ม.10 ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 080-4057655
ภูเขียว เสื่อกก กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองแซงน้อย ของใช้ 90 ม.12 ถนนบ้านหนองแซง ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ  
ภูเขียว เสื่อกก กลุ่มทอเสื่อกกบ้านแดง ม.13 ของใช้ 39 ม.13 ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 088-1061593
ภูเขียว เสื่อกก กลุ่มทอเสื่อกก ของใช้ 43 ม.4 ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 0880708661
ภูเขียว ตระกร้าถักลายดอกพิกุล ตระกร้าถักบ้านหนองเมย ของใช้ 202 ม.7 ถนนภูเขียว-เกษตร ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 0833835448
ภูเขียว กระติ๊บข้าว กลุ่จักสานบ้านหนองแซงน้ย ของใช้ 117 ม.12 ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 081-0707418
ภูเขียว นกแก้วมาคอร์ นางหนูรัตน์  โชคคุณ (เป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรมภูเขียว) ของใช้ 236 ม.1 ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 088-0357367
ภูเขียว ดอกไม้ประดิษฐ์ไทยในพานทองเหลือง คงฟลอร์ริส ของใช้ 123 ม.1 ถนนราฎร์บำรุง ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 044-862168
เมืองชัยภูมิ เสื่อกก กลุ่มอาชีพแม่บ้านโภชนาการ ของใช้ 97/1 ม.11 ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 0862620084
เมืองชัยภูมิ เสื่อกก กลุ่มอาชีพทอเสื่อกกบ้านโนนพระคำ ของใช้ 91 ม.12 ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 0880449051
เมืองชัยภูมิ กล่องเหลี่ยมเอนกประสงค์ กลุ่มคนสู้ชีวิต ของใช้ 329 ม.10 ถนนชัยภูมิ-บัวใหญ่ ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 0846064106
หนองบัวแดง ผ้าห่มทอมือ กลุ่มทอผ้าห่มทอมือบ้านเหมือดแอ่ ของใช้ 3 ม.1 ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 0892272763
หนองบัวระเหว ผ้าห่มนวม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองบัวน้อย ของใช้ 33/1 ม.4 ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 0881199869
หนองบัวระเหว ผ้าห่มนวม วิสาหกิจชุมชนชุมชนส่งเสริมอาชีพเย็บผ้าห่มหนองโจด ของใช้ 50 ม.3 ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ  
หนองบัวระเหว ผ้าห่มนวม กลุ่มเย็บผ้าห่มนวมบ้านโคกสะอาด ของใช้ 146 ม.3 ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ  
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง :