สถานที่สำคัญ - ใบเสมาบ้านกุดโค้ง

การเดินทาง : จากตัวเมืองชัยภูมิไปตามทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปอีก ๓ กิโลเมตรถึงบ้านกุดตุ้ม แล้วเลี้ยวขวาเข้าเส้นทางกุดตุ้ม – บุ่งคล้าอีก ๔ กิโลเมตร

รายละเอียด : ใบเสมาบ้านกุดโค้ง   เก็บรักษาอยู่ภายในบริเวณโรงเรียนวัดกุดโง้ง ตำบลบุ่งคล้า เป็นใบเสมาหินทรายศิลปะทวารวดีอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๓ ที่พบเป็นจำนวนมากในบริเวณรอบ ๆ หมู่บ้านได้ถูกนำมารวบรวมไว้ในอาคารอย่างเป็นระเบียบ ส่วนมากมีลักษณะเป็นแผ่นใหญ่ด้านหน้าจำหลักลาย และบางแผ่นมีจารึกอยู่ที่ด้านหลังด้วย ลวดลายที่ปรากฏเป็นเรื่องราวทางพุทธศาสนาเล่าเรื่องชาดกตอนต่าง ๆ หรือเป็นภาพรูปเคารพ เช่น ภาพพระโพธิสัตว์ประทับยืนบนดอกบัว ภาพพระพุทธเจ้าประทับนั่งบนบัลลังก์ใต้ต้นโพธิ์  นับเป็นกลุ่มเสมาที่สวยงามแห่งหนึ่งในอีสาน นอกจากนี้ใบเสมาบางแผ่นปรากฏมีจารึกอักษรปัลลวะของอินเดียใต้อีกด้วย

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง :