ประกาศห้องสอบ ผังที่นั่งสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (เพิ่มเติม) ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ