ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดและตกแต่งสถานที่การจัดงาน เทศกาลหม่ำโลก จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1 ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลหม่ำโลก จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขอบเขตของงาน จ้างดำเนินการจัดและตกแต่งสถานที่การจัดงาน เทศกาลหม่ำโลก จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1 ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลหม่ำโลก จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เปิดเผยราคากลาง จ้างดำเนินการจัดและตกแต่งสถานที่การจัดงาน เทศกาลหม่ำโลก จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1 ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลหม่ำโลก จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเวทีมาตรฐานการแข่งขันมวยไทยพร้อมเครื่องเสียงในการจัดงาน เทศกาลหม่ำโลก ครั้งที่ 1 จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายการเว็บไชต์ที่เกี่ยวข้อง