ข่าวล่าสุด

ประกาศ อบจ.ชัยภูมิ เรื่อง ยกเลิกผลสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และ (ภาค ข)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

เรื่อง ยกเลิกผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)

ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ