ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (นางสาวพิมพ์รภัทร แก้วทน) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 03 เมษายน 2024 เวลา 09:43 น. | เขียนโดย รนัฐกานต์ บุญโนนแต้