ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ อบจ.ชัยภูมิ ตำแหน่งครูผู้ช้วย
หมายเลขเอกสาร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบ
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2017 เวลา 16:18 น. | เขียนโดย admin