เที่ยวแบบธรรมชาติ - น้ำตกตาดฟ้า

การเดินทาง : จากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ประมาณ ๑๓ กิโลเมตร มีทางเลี้ยวซ้ายไปอีก ๔ กิโลเมตร ถึงโรงเรียนบ้านนาวัง เลี้ยวขวาอีก ๔ กิโลเมตร เมื่อถึงลานจอดรถต้องเดินเท้าอีก ๓๐๐ เมตร

รายละเอียด : น้ำตกตาดฟ้า              อยู่ที่ตำบลนาเสียว ห่างจากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ประมาณ ๑๓ กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายไปอีก ๔ กิโลเมตร ถึงโรงเรียนบ้านนาวัง แยกขวาอีก ๔ กิโลเมตร เมื่อถึงลานจอดรถต้องเดินเท้าอีก ๑๐๐ เมตร เป็นน้ำตกที่ตั้งอยู่เชิงเขาภูอีเฒ่า ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตนด้านตะวันออก ลักษณะเป็นลานหินกว้างประมาณ ๑๕-๒๐ เมตร ยาวโดยตลอด ๘๐-๙๐ เมตร ลาดชันประมาณ ๓๐ องศา ลักษณะคล้ายกระดานลื่นธรรมชาติ มีน้ำมากในช่วงปลายฤดูฝน ส่วนฤดูแล้งน้ำแห้ง ตอนล่างมีแอ่งน้ำให้เล่นน้ำได้

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง :