ที่พัก - โรงแรมอารียา รีสอร์ท

ที่อยู่

475  หมู่  6  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ  36250

เบอร์โทรศัพท์

044-897342    087-2428484

Web Site

www.areeyaresort.ueuo.com

E-Mail

Chakrapech_211@hotmail.com

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง :