ข่าวประชาสัมพันธ์
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 09.39 น. ณ มนฑลพิธีศาลเจ้าพ่อพญาแล อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นายชนะ นพสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญเดือน 6 ประจำปี 2555
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 08:54 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 20 เมษายน 2555 ณ วัดหนองบัวลอย บ้านหนองเหมือดแอ่ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ นายนิพนธ์ สาธิตสมิธพงษ์ ปลัดจังหวัดชัยภูมิได้รับเกียรติเป็น ประธานพิธีเปิดโครงการค่าย "วันหน้าฟ้าใส" ร่วมใจสร้างพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2555
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 08:47 น.| เขียนโดย admin
วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชกา่รจังหวัดชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายก อบจ.ชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้าง ทั้งภาครัฐและเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกันรดน้ำขอพรจาก นายชนะ นพสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และ นางศศิวิมล นพสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2555
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 08:42 น.| เขียนโดย admin
วันพุธที่ 11 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ชัยภูมิ นายอดินันท์ ศรีวนกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2555
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 08:35 น.| เขียนโดย admin
ชัยภูมิจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้า เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เปิดโอกาสให้ชาวชัยภูมิทุกหมู่เหล่า ส่งดวงแก้วสู่สรวงสวรรค์ โดยที่วัดทรงศิลาพระอารามหลวง อ.เมืองชัยภูมิ ช่วงเวลา 16.00น. วันที่ 9 เมษายน 2555 นายชนะ นพสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี ถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีพระราชทาน เพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ทหารตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวชัยภูมิ ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 08:30 น.| เขียนโดย admin