กิจกรรมและงานประเพณี - งานเจ้าพ่อพญาแล และงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ

บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดและรอบวงเวียนอนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล (แล)

รายละเอียด : จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒-๒๐ มกราคมของทุกปี ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดและสี่แยกอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล ในงานประกอบด้วยพิธีบวงสรวงและถวายบายศรีแด่เจ้าพ่อพญาแล พิธีถวายช้าง และชมขบวนแห่ของดีอำเภอต่าง ๆ รวมทั้งการออกร้านจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ การประกวดแข่งขันผลิตผลทางการเกษตร การประกวดสุดยอดเมืองชัยภูมิ การออกร้านหรรษากาชาด ลุ้นรางวัลจากกาชาด และชมการแสดงมหรสพสมโภชน์ตลอด 9 วัน 9 คืน

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง :