กิจกรรมและงานประเพณี - ประเพณีรำผีฟ้า

การเดินทาง : บริเวณเขาภูพระ บ้านนาไก่เขา ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง

รายละเอียด : เป็นการรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระเจ้าองค์ตื้อ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปแกะสลักในหินทราย สูงประมาณ ๒ เมตร ชาวบานถือว่าศักดิ์สิทธิ์มาก จะมีชาวบ้านมารำผีฟ้าเป็นจำนวนมาก การรำบวงสรวงนี้จะมีขึ้นปีละ ๒ ครั้งของทุกปี คือวันขึ้น ๑๓-๑๕ ค่ำ เดือน ๕ (เดือนเมษายน) และวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๓ ณ บริเวณเขาภูพระ บ้านนาไก่เขา ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง :