กิจกรรมและงานประเพณี - คลีไฟ KLEEFIRE

การเดินทาง : วัดหนองเชื่อง หมู่ ๑๖ บ้านหนองเชื่อง ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง

รายละเอียด : จัดขึ้นที่บริเวณวัดหนองเชื่อง หมู่ ๑๖ บ้านหนองเชื่อง ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง เป็นงานประเพณีของชาวบ้านหนองเขื่องที่จัดขึ้นในวันออกพรรษา (๑๕  เดือน ๑๑ ถึง แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑) ของทุกปี ช่วงเช้าภายในงานจะมีการทำบุญตักบาตร การแข่งขันประกวดโคมไฟลอดห่วง กีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน ตอนเย็นมีการเล่นคลีไฟ ซึ่งเริ่มมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๙ เรียกว่า “คลีโหล๋น” เป็นการเล่นสนุกทุกเย็นก่อนอาบน้ำของชาวบ้าน โดยการใช้เหง้าไม้ไผ่ตีก้อนไม้ที่มีขนาด ๑๐-๑๕ เซนติเมตร ไปยังเขตฝ่ายตรงข้ามให้เข้ากรอบที่กำหนด (คล้ายกีฬาฮอกกี้) พอค่ำลงมองไม่เห็นลูกไม้จึงนำไปจุดไฟเพื่อการมองเห็นจึงเล่นหรือแข่งขันกันต่อ จึงเป็นที่มาของการเรียก “ คลีไฟ” ชาวบ้านหนองเขื่องได้นำคลีไฟกลับมาเล่นอีกครั้ง เมื่อ ๕-๖ ปีที่ผ่านมาและจะถือว่าเป็นกาพื้นบ้านมี่ควรค่าแกการอนุรักษ์ไว้และสืบทอดเป็นประเพณีตลอดไป ซึ่งจะมีกิจกรรมการเล่นปีละ ๑ ครั้ง ในช่วงงานวันอกพรรษา

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง :