B&P Chaiyaphum ไร่กาแฟ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ร้านกาแฟ
ไร่กาแฟ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ร้านกาแฟ
มอหินขาว
อหินขาว เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่ถือว่า มีความงดงามทางธรรมชาติไม่แพ้ทุ่งดอกกระเจียวงาม ซึ่งตั้งอยู่ใน เขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคา บริเวณบ้านวังคำแคน หมู่ 9 ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิเ
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
ปกคลุมด้วยป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ มีความหลากหลายชองระบบนิเวศ และมีไม้ดอกจำพวกดุสิตา เอนอ้าและกล้วยไม้ ขึ้นอยู่จำนวนมาก และมีสัตว์ป่านานาพันธุ์ มีนกกว่า ๕๖ ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ๒๑ ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน ๑ ชนิด
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว
ดูแลด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า การเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ์สัตว์ป่า เช่น ไก่ฟ้าพญาลอ นกยูง เก้ง กวาง และเนื้อทราย เป็นต้น โดยปล่อยสัตว์ให้อาศัยอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติ สามารถสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ได้เอง ได้มีการจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติสำหรับผู้สนใจศึกษาธรรมชาติอย่างใกล้ชิด
บึงแวง
เป็นพื้นที่ซึ่งประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เนื่องจากในช่วงฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายน-เมษายน จะมีนกเป็ดน้ำอพยพจากที่อื่นมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนนับหมื่นตัว ยามเย็นเวลาโพล้เพล้นกเป็นน้ำจะโผบินขึ้นเป็นฝูง ๆ เต็มท้องฟ้า ตัดกับแสงอาทิตย์อัสดงสวยงามมาก บริเวณรอบบึงมีการสร้างหอสูงสำหรับดูนกอยู่เป็นระยะเหมาะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ