รอยเท้าไดโนเสาร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก อายุ 210 ล้านปี
รอยเท้าไดโนเสาร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก อายุ 210 ล้านปี เป็นชนิดกินพืชและกินเนื้อ พบมากบริเวณลานหินพื้นแม่น้ำชีในเขต อ.หนองบัวแดง
อุทยานแห่งชาติภูแลนคา
มีพื้นที่ ๑๔๘ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ๔ อำเภอ คือ อำเภอเมือง บ้านเขว้า หนองบัวแดง และเกษตรสมบูรณ์ ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน สภาพป่ามีทั้งป่าทึบและป่าโปร่ง เป็นต้นน้ำลำธารของลำห้วยที่ไหลลงสู่แม่น้ำชี มีจุดเด่นทางธรรมชาติหลากหลายทั้งหน้าผาสันเขา ลานหิน และก้อนหินรูปร่างแปลก ๆ รวมทั้งพืชพรรณที่น่าสนใจ เหมาะมาเที่ยวชมในระหว่างเดือนพฤษภาคม – ธันวาคม ทางอุทยานฯ ได้จัดทำเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติผ่าน
ใบเสมาบ้านกุดโค้ง
ใบเสมาหินทรายศิลปะทวารวดีอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๓ ที่พบเป็นจำนวนมากในบริเวณรอบ ๆ หมู่บ้านได้ถูกนำมารวบรวมไว้ในอาคารอย่างเป็นระเบียบ ส่วนมากมีลักษณะเป็นแผ่นใหญ่ด้านหน้าจำหลักลาย และบางแผ่นมีจารึกอยู่ที่ด้านหลังด้วย ลวดลายที่ปรากฏเป็นเรื่องราวทางพุทธศาสนาเล่าเรื่องชาดกตอนต่าง ๆ หรือเป็นภาพรูปเคารพ
ปรางค์กู่
ปรางค์กู่ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองบัว ตำบลในเมือง ปรางค์กู่เป็นปราสาทหินสมัยขอมที่มีแผนผังและลักษณะเช่นเดียวกับปราสาทอื่นที่เป็นอโรคยาศาล หรือสถานพยาบาลที่สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ ๑๘
วัดศิลาอาสน์ ภูพระ
วัดศิลาอาสน์ ภูพระ ตั้งอยู่ที่บ้านนาไก่เซา ตำบลนาเสียว ภายในบริเวณวัดมีเพิงผาหินซึ่งมีภาพจำหลักกลุ่มพระพุทธรูป อันเป็นที่มาของชื่อ ภูพระ และเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านมาช้านาน