กิจกรรมและงานประเพณี - งานประเพณีแห่กระธูป อำเภอหนองบัวแดง

รายละเอียด : เริ่มจากชาวบ้านราษฎร์ดำเนิน จัดให้มีการแข่งขันการทำต้นกระธูปขึ้นระหว่างคุ้มต่าง ๆ โดยมีการแห่รอบหมู่บ้าน การทำต้นกระธูปในระยะแรกนั้น ใช้ขุยมะพร้าว ใบอ้ม ใบเนียน โดยนำใบไม้ทั้งสองชนิดมานึ่งแล้วนำไปตากแดด เสร็จแล้วนำมาบ แล้วจะได้ฝุ่นไม้ที่มีกลิ่นหอม จากนั้นนำมาผสมกับขุยมะพร้าวห่อด้วยกระดาษให้ได้รูปทรงยาวเหมือนธูป และนำกระดาษสีมาประดับให้ได้ลวดลายที่สวยงาม ซึ่งนิยมใช้ลายไทยเช่นเดียวกับลายมัดหมี่ แล้วนำธูปที่ได้มาติดกับดาวที่ทำมาจากใบลานแล้วนำมาติดกับต้นไม้ไผ่  จากนั้นนำมาเสียบไว้กับแกนไม้ไผ่ที่เตรียมไว้ ความสูงประมาณ ๓ เมตร  ให้ได้รูปทรงคล้ายฉัตรก่อนจะนำไปแห่ และจุดบูชาในวันก่อนออกพรรษา ปัจจุบันการทำกระธูปได้ประยุกต์มาใช้ธูปที่มีขายทั่วไปตามท้องตลาด ตกแต่งสีสันให้สวยงามตามจิตนาการ และลวดลายมักใช้ลวดลายพื้นบ้าน เรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์และวิถีชีวิตแบบไทย ประเพณีแห่กระธูปจะทำก่อนออกพรรษา ๓ วัน เพื่อเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้า บุญประเพณีแห่กระธูปของชาวอำเภอหนองบัวแดง จะทำก่อนวันออกพรรษา ๓ วัน โดยจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นต้นมา

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง :