เที่ยวแบบธรรมชาติ - มอหินขาว

มอหินขาว เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่ถือว่า มีความงดงามทางธรรมชาติไม่แพ้ทุ่งดอกกระเจียวงาม ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยบริเวณใกล้กับหมูบ้านวังคำแคน ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  จากการเดินทางมาเที่ยวของนักท่องเทีึ่ยว ต่างให้ฉายาว่า มอหินขาว สโตนเฮนจ์เมืองไทย เสาหินและแท่งหินที่มอหินขาว เป็นหินทรายสีขาว นอกจากนี้ก็ยังมี หินทรายแป้ง หินโคลน นอกจากได้ชมประติมา้กรรมทางธรรมชาติที่สวยงามของเสาหินแล้ว ยังมีดอกไม้ป่าที่บ้านสะพรั่งอยู่ทั่วมอหินขาว และ ”มอหินขาว” ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ของท่านมุ้ย มจ.ชาตรีเฉลิม ยุคล เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาคแรก มาแล้ว 

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง :