สถานที่สำคัญ - เขื่อนจุฬาภรณ์

การเดินทาง : จากตัวเมืองชัยภูมิใช้เส้นทางชัยภูมิ-ชุมแพ (ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑) ถึงทางแยกหนองสองห้อง เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๕ (อำเภอคอนสาร) รวมระยะทาง ๑๒๐ กิโลเมตร หรือหากเดินทางมาตามเส้นทางหล่มสัก-ชุมแพ (ทางหลวงหมายเลข ๑๒) เมื่อถึงบริเวณอำเภอคอนสารมีทางแยกไปเขื่อนจุฬาภรณ์ ระยะทาง ๔๖ กิโลเมตร

รายละเอียด : เขื่อนจุฬาภรณ์ (เขื่อนน้ำพรม)    ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งพระ สร้างปิดกั้นลำน้ำพรมบนเทือกเขาขุนพาย บริเวณที่เรียกว่า ภูหยวก ลักษณะเขื่อนเป็นเขื่อนหินถม แกนกลางเป็นดินเหนียวบดอัดทับแน่นด้วยหินและกรวด ตัวสันเขื่อนขยาย ๘๐๐ เมตร ความสูงจากฐานราก ๘๐ เมตร กว้าง ๘ เมตร เป็นลักษณะเขื่อนอเนกประสงค์ในความดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าและยังอำนวยประโยชน์ในด้านชลประทาน ช่วยระบายน้ำเพื่อการเพาะปลูกในฤดูแล้ง ในพื้นที่การเกษตร นอกจากนี้ในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนยังเป็นแหล่งเพาะพันธุปลาน้ำจืดอีกด้วย

                บริเวณเขื่อนมีทิวทัศน์ที่งดงาม อากาศเย็นสบายตลอดปี จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิ ภายในบริเวณเขื่อนมีบ้านพัก ร้านอาหารไว้รับรองนักท่องเที่ยว เรือสำหรับให้ล่องชมอ่างเก็บน้ำ มีจุดชมวิวทิวทัศน์เหนือเขื่อน ศูนย์ทดลองพืชเมืองหนาว และหอดูดาวติดต่อบ้านพักรับรองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต โทร. ๐ ๔๔๘๖ ๑๖๖๘-๙ บ้านพักสถานีทดลองและฝึกอบรมเขื่อนจุฬาภรณ์ (ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น)  โทร.๐ ๔๓๓๘ ๔๙๖๙

สถานที่ท่องเที่ยวภายในเขื่อนจุฬาภรณ์  ได้แก่

                พระพุทธสิริสัคคราชจำลอง  (หลวงพ่อเจ๊กกษัตริย์)  พระพุทธรูป ที่มีความศักดิ์สิทธ์ประดิษฐานที่บริเวณหัวเขื่อนฝั่งซ้าย ตรงข้ามสวนเขื่อนจุฬาภรณ์

                สวนเขื่อนจุฬาภรณ์  ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ ๔๒ ไร่ ตกแต่งเป็นป่าอนุรักษ์ มีไม้ป่านานาชนิดพร้อมศาลาพรมพิสมัยสำหรับนั่งพักผ่อนทางเดินภายในสวนปูพื้นด้วยหินธรรมชาติ

                พืชโบราณ ๓๒๕ ล้านปี     เป็นพืชตระกูลหญ้ามี ๒ สายพันธุ์ คือ สนสามร้อยยอด และสนหางม้าหรือหญ้าถอดปล้อง

                ศาลาชมวิวหลุบควน         เป็นจุดชมวิวอยู่ที่ระดับความสูงมากกว่า ๘๐๐ เมตร

                สนามริมน้ำข้างพระตำหนัก    บรรยากาศร่มรื่น สามารถมองเห็นสันเขื่อนและทิวทัศน์ของอ่างเก็บน้ำโดยรอบ

ติดต่อบ้านพักรับรองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต โทร. ๐ ๔๔๘๖ ๑๖๖๘-๙ บ้านพักสถานีทดลองและฝึกอบรมเขื่อนจุฬาภรณ์
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง :