ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชกา่รจังหวัดชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายก อบจ.ชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้าง ทั้งภาครัฐและเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกันรดน้ำขอพรจาก นายชนะ นพสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และ นางศศิวิมล นพสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2555
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 08:42 น.| เขียนโดย admin
วันพุธที่ 11 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ชัยภูมิ นายอดินันท์ ศรีวนกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2555
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 08:35 น.| เขียนโดย admin
ชัยภูมิจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้า เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เปิดโอกาสให้ชาวชัยภูมิทุกหมู่เหล่า ส่งดวงแก้วสู่สรวงสวรรค์ โดยที่วัดทรงศิลาพระอารามหลวง อ.เมืองชัยภูมิ ช่วงเวลา 16.00น. วันที่ 9 เมษายน 2555 นายชนะ นพสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี ถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีพระราชทาน เพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ทหารตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวชัยภูมิ ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 08:30 น.| เขียนโดย admin
วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดชัยภูมิ นายชนะ นพสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิในนามข้าราชการ องค์กรภาครัฐและเอกชนรวมทั้งประชาชนชาวจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศถวายอาศีรวาทราชสดุดีเนื่องในวันมหามงคล 6 เมษายนอันเป็นวันพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 08:20 น.| เขียนโดย admin
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ชัยภูมิ นายอดินันท์ ศรีวนกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 08:15 น.| เขียนโดย admin