ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนมารีย์อุปถัมชัยภูมิ ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2554
วันพุธที่ 17 เมษายน 2013 เวลา 07:41 น.| เขียนโดย admin
ตามที่สภาองค์การบริหาร่สวนจังหวัดชัยภูมิ มีมติในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2555 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 สภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ มีมติกำหนดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2555 เป็นทุกวันพุธของเดือน จนกว่าจะครบ 45 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555
วันพุธที่ 17 เมษายน 2013 เวลา 07:26 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ นายวนิชย์ อ่วมศรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการอาชีวศึกษา ด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรและประมง ให้เกียรติมา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ อกท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 34
วันพุธที่ 17 เมษายน 2013 เวลา 07:24 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เวลา 07.30 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น ทั้งภาครัฐและเอกชน พบปะสนทนาประสานสัมพันธ์ "สภากาแฟยามเช้า
วันพุธที่ 17 เมษายน 2013 เวลา 07:21 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นำคณะทีมงานถ่ายทำสารคดีแหล่งท่องเที่ยว ของจังหวัดชัยภูมิ จากทีวีช่อง 7 สี ในรายการ(7 จุดประกาย) ซึ่งจะออกอากาศทางช่อง 7 สี เวลา 12.00 น.ทุกวัน จันทร์ อังคาร พุธ
วันพุธที่ 17 เมษายน 2013 เวลา 07:18 น.| เขียนโดย admin