ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ชัยภูมิ นายอดินันท์ ศรีวนกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 08:15 น.| เขียนโดย admin
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 ณ วัดผสม ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะ ได้รับเกียรติร่วมพิธี หล่อพระพุทธรูป ปฏิมากร หน้าตัก กว้าง 3 เมตร ความสูง 5 เมตร
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 08:02 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 4 เมษายน 2555 เวลา 17.00 ณ บริเวณพระธาตุปรางค์กู่ ตำบลในเมือง จังหวัดชัยภูมิ นายบรรยงค์ วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้รับเกียรติเป็นประธานพิธีเทศกาลประจำปีปิดทองพระธาตุ ปรางค์กู่
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 07:58 น.| เขียนโดย admin
วันอังคารที่ 4 เมษายน 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเข็มทิศ ภ.จ.ว.ชัยภูมิ นายสง่า พัฒนชีวะพูล รักษาการในตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะ ได้มอบชุด ตรวจสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ พร้อมอุปกรณ์ให้ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 20,000 ชุด ตามโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 07:52 น.| เขียนโดย admin