ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 26 มิถุนายน 2555 เวลา 08.00 ณ บริเวณหน้าศาลากลาง (หลังก่า) จังหวัดชัยภูมิ นายชนะ นพสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวัน รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 14:23 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 25 มิถุนายน 2555 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายก อบจ.ชัยภูมิ นายมานะ โลหะวนิชย์ ส.ส. จังหวัดชัยภูมิ เขต 2 ได้ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายเรื่องกระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 14:17 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 23 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 น.ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน.ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแข่ง ขันกีฬา "กศน.ชัยภูมิเกมส์ 55"
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 14:14 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 21 มิถุนายน 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ประชุม แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 14:10 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 20 มิถุนายน 2555 คณะ อบจ.ระนอง นำโดยท่านชัชพงษ์ วิลาคม ผู้อำนวยการกอง กิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง นำคณะศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างประชา ธิปไตยและการมีส่วนร่วมที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ และ อบจ.ชัยภูมิ โดยมี ท่านมนตรี ชาลีเครือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิให้การต้อนรับ
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 14:07 น.| เขียนโดย admin