ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 17 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางชัยมงคล หมู่ที่ 3 ตำบลโป่ง นก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม สัมนาการจัดตั้งสหกรณ์กองทุนสวนยาง
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 23:00 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 20 สิงหาคม 2555 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อม(หลังใหม่) ถนนชัยภูมิ-บ้านเขว้า ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นายชนะ นพสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น ทั้งภาครัฐและเอกชน พบปะสนทนาประสานสัมพันธ์ "สภากาแฟยามเช้า"
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 22:58 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 15 สิงหาคม 2555เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ นายบรรยงค์ วงษ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดงานรวมพลังสามัคคี สตรี ชัยภูมิ เทิดไท้องค์ราชินี เนื่องในวันสตรีไทย และวันแม่แห่งชาติ
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 22:53 น.| เขียนโดย admin
พสกนิกรชาวชัยภูมิ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 22:50 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 14 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ นายบรรยงค์ วงษ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภุมิ ได้รับเกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการรณรงค์ประชา สัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 22:50 น.| เขียนโดย admin