ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่่ 1 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณจุดชมวิวอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ นายชนะ นพสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายสุหฤทธิ์ ชาญวนังกูร ผู้อำนวยการ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 นครราชสีมา พล.ต.ต.พินิต มณีรัตน์ ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ และนายอุดมศักดิ์ มณีวรรณ รองประธานหอ การค้าจังหวัดชัยภูมิ ร่วมแถลงข่าวงานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม ปี 2555 และ ร่วมกันปลูกต้นกระเจียว ตามโครงการกระเจียวคืนทุ่ง
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 13:23 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาประชาคม จังหวัดชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 13:12 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมบุญมานิมิต โรงเรียนห้วยต้อนพิทยา คม ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2555
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 13:05 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.39 น. ณ วิทยาลัยสงฆ์ บ้านโนนเหลี่ยม ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ พลเอกวัฒนา สรรพานิช กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง มหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาสพิธีหล่อพระประธานประทับยืนสูง 9 ศอก เพื่อประดิษฐาน ไว้ที่อนุพุทธมณฑลในบริเวณวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ และพิธีเปิดอาคารเรียนหน่วยวิทย บริการจังหวัดชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 12:58 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 21 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.30 น. ณ วัดสันตินานาชาติ ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้เกียรติเป็นประธาน พิธีเิปิดโครงการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม ต้านภัยยาเสพติด
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 12:46 น.| เขียนโดย admin