ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 17 กรกฏาคม 2555 เวลา 24.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ นายนิพนธ์ สาธิตสมิตพงษ์ ปลัดจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีขอขมารับบาตร-ผ้าไตร
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 21:20 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 12 กรกฏาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ นายนิพนธ์ สาธิตสมิตพงษ์ ได้รับเกียรติเป็นประธานพิธีปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว"ปี 2555
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 21:11 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 11 กรกฏาคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ ไร่ใบเตย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด ชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธี เปิดโครงการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาชีพการนวดแผนไทยของผู้พิการ ประจำปี 2555
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 21:05 น.| เขียนโดย admin
วันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนหนองตาไก้วิทยานุกร ตำบลหนอง ขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ นายชนะ นพสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นำคณะ ส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชนออกให้บริการโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ ประชาชน
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 20:59 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 10 กรกฏาคม 2555 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายสุชาติ สบาย ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ นำคณะตรวจประเมินการปฏิบัติงานราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 20:55 น.| เขียนโดย admin