ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณศาลปู่ด้วง-ย่าดี ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้ เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานบุญเดือนหก ศาลปู่ด้วง-ย่าดี
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 09:03 น.| เขียนโดย admin
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 08:55 น.| เขียนโดย admin
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 09.39 น. ณ มนฑลพิธีศาลเจ้าพ่อพญาแล อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นายชนะ นพสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญเดือน 6 ประจำปี 2555
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 08:54 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 20 เมษายน 2555 ณ วัดหนองบัวลอย บ้านหนองเหมือดแอ่ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ นายนิพนธ์ สาธิตสมิธพงษ์ ปลัดจังหวัดชัยภูมิได้รับเกียรติเป็น ประธานพิธีเปิดโครงการค่าย "วันหน้าฟ้าใส" ร่วมใจสร้างพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2555
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 08:47 น.| เขียนโดย admin
วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชกา่รจังหวัดชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายก อบจ.ชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้าง ทั้งภาครัฐและเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกันรดน้ำขอพรจาก นายชนะ นพสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และ นางศศิวิมล นพสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2555
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 08:42 น.| เขียนโดย admin