ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องชวนชม โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จังหวัด ชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้เกียรติเป็นประธานใน พิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 2/2555
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 12:21 น.| เขียนโดย admin
วันพฤหัสบดี17 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ วัดบ้านหนองไผ่ล้อม ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ นายอุุกริช พึ่งโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นำคณะส่วนราชการ ทั้งภาครัฐและเอกชนออกให้บริการโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 12:13 น.| เขียนโดย admin
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการตาม "โครงการคนมหาดไทย ปลอดยาเสพติด" โดยมีผู้ บริหารข้าราชการและพนักงานจ้าง เข้าร่วมตรวจปัสวะ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 11:47 น.| เขียนโดย admin
วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ นายสมชัย พูดเพราะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้รับเกียรติเป็นประธานพิธีเิปิดโครงการสร้างเว็บไซด์ อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 11:42 น.| เขียนโดย admin
วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา ตำบลบ้านเแก้ง อำเภอแ้ก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายก อบจ.ชัยภูมิ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีและมอบนโยบายการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษากับคณะผู้ปกครองนักเรียน
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 11:33 น.| เขียนโดย admin