ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การเพิ่มจำนวนผู้เรียน กิจกรรมการอบรมอาชีพระยะสั้นและศึกษาดูงาน
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 09:47 น.| เขียนโดย admin
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน อบจ.ชัยภูมิหลังใหม่ นางบรรลือ เกิดชัยภูมิ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นำคณะ ข้าราชการ พนักงาน สังกัด อบจ.ชัยภูมิ ร่วมทำกิจกรรมออกกำลังกายโครงการ \\\\\\\"ขยับกายคลายเครียด\\\\\\\" ทุกวันพุธ ตามนโยบายรัฐบาล ในการสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่รัฐ
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 09:42 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรียกเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 09:41 น.| เขียนโดย admin
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดแร้ง ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ นายสุนันท์ ชาลีเครือ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายวรวุฒิ จิตร์จันทึก ส.อบจ.อำเภอบ้านเขว้า เขต1 นำคณะ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.ชัยภูมิ
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 09:38 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรียกเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 09:12 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์