ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 14 สแกน QR CODE
วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2021 เวลา 09:00 น.| เขียนโดย admin
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิแก้ไข ครั้งที่ 4/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 สแกน QR CODE
วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2021 เวลา 08:58 น.| เขียนโดย admin
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของ อบจ.ชัยภูมิ แก้ไขครั้งที่ 4/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 สแกน QR CODE
วันพุธที่ 28 เมษายน 2021 เวลา 11:36 น.| เขียนโดย admin
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
วันพุธที่ 28 เมษายน 2021 เวลา 09:49 น.| เขียนโดย admin
รายงานรายจ่ายในการดำเนิงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2021 เวลา 18:20 น.| เขียนโดย admin