ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)
วันจันทร์ที่ 03 เมษายน 2017 เวลา 14:39 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ นางบรรลือ เกิดชัยภูมิ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นําคณะข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2017 เวลา 11:43 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมตาดโตน 2 อุทยานแห่งชาติตาดโตน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นางบรรลือ เกิดชัยภูมิ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2017 เวลา 11:30 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมตาดโตน 2 อุทยานแห่งชาติตาดโตน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นางสาวจริยา ศิริพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2017 เวลา 11:27 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายพีระพล ติ้วสุวรรณ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรียกเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 และหลังจากประชุมได้ให้เลขานุการสภาฯ อ่านประกาศปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560
วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2017 เวลา 10:54 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์