ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 07.00 น. ณ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นางสาวจริยา ศิริพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีถวายพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวัน\\\\\\\\\\\\\\\"พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย\\\\\\\\\\\\\\\" ประจำปี 2560
วันพฤหัสบดีที่ 02 มีนาคม 2017 เวลา 10:09 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์
วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น2 ตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิหลังเก่า นายพิชิต คิดบรรจง ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ (ก.จ.จ.ชัยภูมิ) ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 3/2560
วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 12:21 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 25560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมภูแลนคา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยภูมิ ร่วมประชุมกับนายธานี สามารถกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในการที่มาตรวจราชการที่จังหวัดชัยภูมิ
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 09:49 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การเพิ่มจำนวนผู้เรียน กิจกรรมการอบรมอาชีพระยะสั้นและศึกษาดูงาน
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 09:47 น.| เขียนโดย admin
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน อบจ.ชัยภูมิหลังใหม่ นางบรรลือ เกิดชัยภูมิ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นำคณะ ข้าราชการ พนักงาน สังกัด อบจ.ชัยภูมิ ร่วมทำกิจกรรมออกกำลังกายโครงการ \\\\\\\"ขยับกายคลายเครียด\\\\\\\" ทุกวันพุธ ตามนโยบายรัฐบาล ในการสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่รัฐ
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 09:42 น.| เขียนโดย admin