ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมตาดโตน 2 อุทยานแห่งชาติตาดโตน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นางบรรลือ เกิดชัยภูมิ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2017 เวลา 11:30 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 11.30 น. ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายสุนันท์ ชาลีเครือ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2017 เวลา 11:29 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมตาดโตน 2 อุทยานแห่งชาติตาดโตน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นางสาวจริยา ศิริพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2017 เวลา 11:27 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายพีระพล ติ้วสุวรรณ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรียกเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 และหลังจากประชุมได้ให้เลขานุการสภาฯ อ่านประกาศปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560
วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2017 เวลา 10:54 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์
วันที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 07.30 น. ณ ลานอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ นางบรรลือ เกิดชัยภูมิ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นำคณะผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 โดยมีนายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานพิธี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในระดับท้องถิ่น เป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง พร้อมกันนี้สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการให้ความรู้และทราบประวัติความเป็นมา เนื่องในวันท้องถิ่นไทย
วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2017 เวลา 10:29 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์