ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร บ.โคกเริงรมย์ ต.โคกเริงรมย์ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ นายสุนันท์ ชาลีเครือ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นางจันทร์ทิพ วงศ์ฮาด ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต นำคณะ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.ชัยภูมิ ออกโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน(จังหวัดเคลื่อนที่)
วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2016 เวลา 09:16 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแคนา สวนอาหารโสเจ๊ง ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. ที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าว การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว "มหัศจรรย์ มอหินขาว โต้ลมหนาวจังหวัดชัยภูมิ" "มหัศจรรย์ ประเพณี ตีคลีไฟที่ชัยภูมิ"
วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2016 เวลา 09:35 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณหน้าตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ นายนคร กรมแสง ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นางจันทร์ทิพ วงศ์ฮาด ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต นำคณะเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ร่วมมอบอุปกรณ์ฟื้นฟูสำหรับผู้พิการ ตามโครงการอุปกรณ์ฟื้นฟูในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง
วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2016 เวลา 09:11 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีเปิดงาน "วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2559 พร้อมร่วมเปิดนิทรรศการและร่วมชมวิดีโอ conferrence" การประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) พร้อมกับส่วนกลางกรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ที่ 09 ธันวาคม 2016 เวลา 12:06 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์
วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 11.00 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ นายวรเทพ เด่นวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ บริจาคสิ่งของช่วยเหลืองานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2560
วันศุกร์ที่ 09 ธันวาคม 2016 เวลา 12:01 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์