ข่าวประชาสัมพันธ์
วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ นายสุนันท์ ชาลีเครือ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายธานี ถ้ำแก้ว ส.อบจ.อำเภอหนองบัวแดง เขต3 นางจันทร์ทิพ วงศ์ฮาด ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต นำคณะเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.ชัยภูมิ ร่วมให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันคนพิการสากล ประจำปี2559 ปีงบประมาณ 2560
วันพุธที่ 11 มกราคม 2017 เวลา 09:11 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์
วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ พนักงาน ในสังกัด ไหว้พระ ไหว้ศาลพระภูมิ เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นนำคณะทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและตุ๊กตา(เพื่อมอบให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสในวันเด็กแห่งชาติ) จากนั้นร่วมทำบุญพร้อมถวายภัตตาหารเช้า ในโอกาสวันย้ายเข้าทำงานในอาคารสำนักงานหลังใหม่ ได้นิมนต์คณะสงฆ์จากวัดถ้ำวัวแดง นำโดยพระอาจารย์พินทุ มหาปัญโญ
วันพฤหัสบดีที่ 05 มกราคม 2017 เวลา 14:00 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์
วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2559 เวลา 20.00 น. ณ แหล่งท่องเที่ยวมอหินขาว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ รับเกียรติเป็นประธานพิธีเปิด งานกิจกรรม เคาท์ดาวน์ โต้ลมหนาว ต้อนรับปี 2560 พร้อมกล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมกิจกรรม จากนั้นนำคณะส่วนราชการและนักท่องเที่ยวร่วมกันจุดเทียนถวายอาลัย ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
วันพุธที่ 04 มกราคม 2017 เวลา 10:43 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์
วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนบ้านหันวิทยา สังกัด อบจ.ชัยภูมิ ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานพิธี เปิดป้ายผ้าแพร "อาคารครองราชย์ ๗๐ ปี ศรี บ.น." อาคารเรียนหลังใหม่ ขนาด 2 ชั้น 12 ห้องเรียน
วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2016 เวลา 11:41 น.| เขียนโดย admin
วันพฤหสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 14.30 น. ณ สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มอบกระเช้าและรับพรปีใหม่จากนายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา ปลัดจังหวัดชัยภูมิ
วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2016 เวลา 10:47 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์