ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ นายวรเทพ เด่นวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ส.ต.อ.สมปอง บัวพิม ส.อบจ.อำเภอคอนสวรรค์ เขต1 นายจารุเดช คนสมบูรณ์ ส.อบจ.อำเภอคอนสวรรค์ เขต2 นางจันทร์ทิพ วงศ์ฮาด ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต นำคณะ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.ชัยภูมิ ออกโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน(จังหวัดเคลื่อนที่)
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2017 เวลา 09:39 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ตำบลห้วยยายจิ๋ว ครั้งที่19 ประจำปี2560 "ห้วยยายจิ๋วเกมส์"
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2017 เวลา 09:37 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์
วันพุทธที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ นางวิภาภรณ์ ปิ่นมณี เป็นผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัด อบจ.ชัยภูมิ ถวายราชสดุดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันพุธที่ 18 มกราคม 2017 เวลา 10:16 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์
วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น2 ตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิหลังใหม่ นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ (ก.จ.จ.ชัยภูมิ) ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2560
วันอังคารที่ 17 มกราคม 2017 เวลา 10:39 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์
วันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานพิธี ถวายภัตตาหาร จตุปัจจัยไทยธรรม พิธีบูชาครู และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ครูมืออาชีพ ครูดีในดวงใจ ในงานวันครู โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2560
วันอังคารที่ 17 มกราคม 2017 เวลา 10:02 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์