ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2017 เวลา 11:06 น.| เขียนโดย admin
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2017 เวลา 10:57 น.| เขียนโดย admin
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2017 เวลา 10:09 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมมอหินขาว ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า) นายพีระพล ติ้วสุวรรณ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรียกเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560
วันพุธที่ 13 กันยายน 2017 เวลา 15:19 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์