\"\"

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำแผน/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

กรุณาคลิ้กที่ลิ้งค์ด้านล่าง :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่่ยวข้อง:
 

คุยกับนายก อบจ.
นายมนตรี ชาลีเครือ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
"การจะพัฒนาชัยภูมิต้องเริ่มจากการทำให้พี่น้องชาวชัยภูมิมีความสุข"
วิสัยทัศน์ อบจ.
เมืองน่าอยู่ อู่พลังงาน
ดินแดนแห่งการท่องเที่ยว
กีฬาเด่น เน้นการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม